Ивични и единични фундаменти

Тези фундаменти обикновено имат квадратно или правоъгълно сечение.  

Площта на сечението им е малка и следователно натоварването върху почвата е голямо. Това е и основната причина, поради която не може да се постави топлоизолационен слой под тях. За минимализиране на топлинните мостове, топлоизолацията трябва да се постави по страните на фундамента.

Продукти подходящи за това приложение