СКЕЛЕТЕН ПОКРИВ

Обикновено това е покрив с дървени греди, които са монтирани много на гъсто. Често срещани при жилищни сгради. В по-големи промишлени сгради се срещат и метални скелетни покриви.

В новите сгради е обичайно да се използва мека, влакнеста изолация за запълване пространството между ребрата и допълнителна здрава изолация отвън. В случай на ремонт на покрива, твърдата изолация често се монтира от вътрешната страна, както за по-лесен монтаж, така и за да се предотврати разкриването на покрива.

Документи