МАСИВЕН ПОКРИВ

Този тип покрив обикновено се състои от стоманобетонна плоча, лека бетонна плоча или напречно залепени дървени елементи.

Изолацията при скатните покриви със стоманобетонна плоча може да бъде залепена или механично закрепена в бетонната конструкция. Ако е възможно, се препоръчва наклонените покриви да се проветряват, за да се намали прегряването на конструкцията и пространството под тях.

Документи