СКАТЕН ПОКРИВ

Основната задача на всеки покрив е да защити интериора на сградата от директно излагане на атмосферни влияния.

Същевременно, повърхността на наклонения покрив е и най-голямата площ от сградата, изложена на температурни колебания, слънчева енергия и др. Следователно, трябва да се обърне най-голямо внимание към дебелината, вида и местоположението на топлоизолационният слой – върху или под скелета на покрива. В зависимост от конструкцията се избира и вида, композицията и подредбата на функционалните му слоеве. Наклонените покриви се разделят на едноскатни, двускатни и многоскатни. Според начина, по който поемат натоварването – скелетни и масивни.

РЕШЕНИЯ ЗА НАКЛОНЕНИ ПОКРИВИ

Долу са представени решения, разделени според начина, по който поемат товарите; масинви (стоманобетонна плоча) или скелетни (дървени греди)