Колко важна е плътността на продуктите ?

Покрив за цял живот
08/05/2020
Стъпките към съвременна и функционална фасада
03/07/2020
FIBRANxps 300-700-L

Колко важна е плътността на продуктите ?

Има много показатели, които не са задължителни за деклариране според стандарта, но те са също важни, за да се постигнат останалите. Фибран никога не е обсъждал  зависимостите между отделните показатели, защото малко или много това са производствени тайни и умения, които ни позволяват да предоставяме на пазара най-добрия продукт.

Сега искаме да обърнем внимание на плътността на XPS-а. Нещо, което срещаме да се коментира по пазара. Тя е в основата и в пряка зависимост с много други показатели – якост на натиск, якост на опън, коефициент на топлопроводност и  други. Относителното тегло на XPS плоскостите на метър кубичен трябва да е такова, че да осигури най-добрите показатели на материала с оглед неговите приложения. По-ниската плътност, вземайки предвид, че материалът е със затворена клетъчна структура, може да доведе до следните нежелани последствия:

по-голяма крехкост, защото клетъчните страни ще са прекалено тънки и нестабилни. Това означава ниска якост на натиск или с други думи върху този материал няма да може спокойно да изпълните останалите технологично нужни пластове от конструкцията, било то изравнителна замазка, бетон за наклон, подложен бетон, и пр. Освен това този цялостен детайл ще е по-възможно в бъдеще да регистрира проблеми при ежедневната му експлоатация, подложен на допълнителни регулярни натоварвания от движение на хора, мебели или съоръжения. С толкова ниски якостни показатели вече е икономически много по-изгодно да си закупите EPS с по-висока плътност и същата възможност за натоварване.

не гарантирани топлоизолационни характеристики, отново поради тънките клетъчни стени. Някой ще предположи, че логически този материал трябва да има по-добри топлоизолационни характеристики, заради повечето газ в структурата му, но и това не е така според нашите наблюдения и проучвания. Крехката клетъчна структура по-трудно ще задържа газта да се освобождава и така ще се губи основната функция на материала.

 

Обратното също не води до някакви предимства – т.е. ако плътността е по-висока, това съвсем не означава по-високи якостни характеристики, а не добра технология на разбухване на пяната при производство и съответно повече твърдо вещество в единица обем, вместо топлоизолиращия газ.

Още един риск в това плътността да е прекалено ниска или висока се открива при стабилността на размерите. При производството на продукт с ниска плътност газта избутва твърдото вещество към краищата на плочите и се получават не еднородни характеристики в рамките на една единствена плоскост. При висока плътност външната температура огъва много по-лесно плочите оставени на пряка слънчева светлина. Никой не иска да си закупи плочи огънати като сините морски вълни и за да успеят производителите да предоставят относително читави продукти на пазара, при производство с не оптимална плътност много често механично се отнема повърхностния слой, наречен кожа, защото стабилни размери се постигат по-трудно точно при тези продукти. Да, но това силно ограничава подходящите приложения на подобни XPS-и, защото предимствата на продуктите от екструдиран полистирен са високата им якост на натиск и тяхната нехигроскопичност. При отнемането на повърхността допълнително се разрушават затворените клетки и се нурешават споменатите предимства  по-горе.

Така че при избора на подходящ материал препоръчваме да изходите от приложението, за което го вземате и след това да заложите на марка доказала се последните вече 23 години.  А това се постига със стабилни и гарантирани във времето характеристики, който Фибран може да Ви осигури.

В конкретика обърнете внимание на следните характеристики:

якост на натиск – 300 kPa или 30 тона разпределена тежест ще Ви осигурят спокойствие на натоварите изолирания конструктивен детайл без притеснения;

коефициент на топлопреминаване – λd – задължително с означение D в края, което означава, че гарантираме непроменена тази стойност в рамките на повече от 20 години.

стабилност на размерите – колкото по-малки допуски, толкова по-голяма гаранция, че ще платите за точно това, което търсите, а не например при закупуване на плоча 1250х600 мм да получите примерно 1245х596 мм. Тези допуски, приемливи по стандарт, при една голяма квадратура на обекта, означават, че освен за материала ще платите и за няколко кубика въздух.

В тази трудна икономическа обстановка за много търговски фирми, ФИБРАН България АД предупреждава, че с комерсиална цел много нелоялни търговци може да се възползват и да се опитат да измамят потребителите с премълчани (не че това е лъжа) характеристики и потребителят да получи не това, за което си мисли, че реално плаща. Така че останете здрави и разумни!