ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ

В случаите когато изолацията не може да бъде положена отвън, се налага поставянето и от вътрешната страна 

Сградите обикновено се топлоизолират отвън (студената им страна), но в някои случаи се налага да положим топлоизолационният слой от вътрешната.

  • Когато температурата в помещението трябва да е постоянна (хладилни помещения, плувни басейни, ...)
  • Когато помещението се използва рядко и не се отоплява
  • Когато искаме да топлоизолираме специфични стаи, разположени до неотопляеми помещения
  • Когато не е позволено да се постави изолацията от външната страна (сгради-паметници на културата).

Документи